No.3054嫩模蜜桃cc私房脱灰色缕空连身裙露性感内衣肉丝裤袜迷人诱惑写真[61P]_蜜桃cc_秀人网

No.3054嫩模蜜桃cc私房脱灰色缕空连身裙露性感内衣肉丝裤袜迷人诱惑写真[61P]_蜜桃cc_秀人网

一剂得大便,而气不脱即生,否则死矣。 夫人有水湿之气,留注于脾胃之间,而肝木又旺,来克脾胃之土,则土虚而生热,此热乃肝木之火,虚火也。

人不知补肾火以生脾土,反用泻水之法以伤脾,无异决水以护土,土有不崩者哉?《难经》曰∶肺热甚则出涕。

且此症又不可用白芍也,以白芍虽平肝气,可以定热厥于须臾,然而白芍定厥未免过于酸收。此等之痛,必须外治,若用内治之药,未必杀虫,而脏腑先受伤矣。

然既因阴虚,以至阳邪之中,似宜补阴为主。而伤风终无衄血者。

盖川芎最止头痛,非用细辛则不能直上于巅顶,非用白芷则不能尽解其邪气,而遍达于经络也。火既归矣,又有余火以相助,则命门大旺,毋论足以祛寒,而寒邪亦望火而遁也。

连服四剂,瞳子渐小,再服四剂,而视物有准矣,服一月全愈。盖实邪乃阳邪,而虚邪乃阴邪也。

Leave a Reply